Bloed als geneesmiddel

Een mens mag zijn leven niet met bloed van een andere persoon onderhouden volgens Genesis 9:3 en 4. Schrijver dezes kwam op de gedachte om elke burger vanaf 16 jaar 1 x per half jaar een halve liter bloed voor zichzelf af te staan. Als hij dit in regelmatigheid doet tot zijn 32ste jaar, dan zouden hem 16 liter bloed voor eigen gebruik ter beschikking staan in tijden van ernstige ziekte. Dit bloed kan hij deponeren bij de bloedbank, waarvoor hij natuurlijk kosten moet betalen, zoals bij een gewone bank.

 

Dan heeft hij later steeds het recht indien nodig, om bijvoorbeeld bij een operatie dan zijn eigen gezonde bloed te nemen. Vooral, indien hij ´op leeftijd´ is gekomen en als zijn gezondheid het laat afweten, kan hij onder medisch toezicht zijn eigen, vers en jong bloed tot zich nemen, wat de eigen zelfimmuniteit activeert. Uiteraard een plausibele idee, die tot nu toe nog niet bekend of gerealiseerd werd. De (natuur)geneeskunde kon het bestaan van de mensheid gewis een nieuw tijdperk inluiden, die veelmeer effectiever zou zijn, dan zich af te schermen met materiële dingen. (GH)

©             www.natuurarts.info