Eczeem

Er bestaan vele soorten eczeem, met name droge en jeukende eczeem. De uitslag van eczeem behoeft een diepere uitleg. Vaak verdraagt eczeem geen warmte. Uitslag vindt zijn oorsprong in een zekere onderwereld die in ieder mens wel sluimert. Als het in deze lager gelegen ‘sfeer’ te warm wordt, te verhit, dan kan de huid als een soort vuurspuwende berg of als een vulkanische eruptie uitbarsten. Vulkanen bevatten veel zwavel. Het is geen toeval dat in de geneeskunde bij uitslaande huidgiffen veelvuldig gebruik gemaakt wordt van zwavel-, of zinkzalven. In de homeopathie was dit al honderden jaren bekend. Er wordt gretig gebruik gemaakt van soortgelijke substanties en verdunningen. Het Griekse woord ekse’ein betekent uitzieden. Er wordt onder grote hitte iets uitgedampt of verkookt. Het gezegde: ‘koken van woede’ of ‘ziedend zijn’ is niet zomaar een uitdrukking. Het overblijfsel als afvalrestant van zweet, dat zich uit zich als een uitgestoten zielenstof, en dat zich in materiële zin verstoffelijkt. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol.

Het woord ‘ex’ klinkt bijna hetzelfde als ‘ec’. De ‘x-klank’ als ‘ks’ spreekt men uit als ‘eks’. Alles wat met ‘ex’ heeft te maken is een weg van binnen naar buiten toe, een exit. Het Hebreeuws woord voor eczeem is Akzemah met een vrouwelijke uitgang en met de stam ‘Ak’, wat overblijfsel of rest aanduidt; ‘Mah’ betekent iets. Eczeem is dus een overgebleven iets. Het is een afstoten van giftige stoffen in het lichaam. Als de bloedsubstantie te heet is, (koken van woede!) gaat het jeuken, vooral als de huidoppervlakte te zeer doorbloed is, en dan ligt in veel gevallen de oorzaak in de gal (ergernis, frustratie), die meer dan gewoonlijk overdadig naar de maag toestroomt. Deze kan op haar beurt de gallige vloeistof niet aan en een teveel daarvan belandt in de dunne darm, waar de verhitte stof tevens ook bloed produceert, waardoor het bloed dan te heet wordt. We spreken van een verhit persoon.

 

Op veel plaatsen van het lichaam ontstaan extra ‘warmtesegmenten’, die gemakkelijk ontsteken of ontaarden in diverse vormen van uitslag. Omdat de huid een gevoels-, en contactorgaan is, staat deze in nauwe verbinding met de buitenwereld. De huid heeft ook een nauwe verbinding met de ziel (het innerlijk wezen van de mens). Het kan nogal eens botsen tussen de innerlijke en de uiterlijke gemoedstoestand. Eczeem is vaak een onverwerkt gevoelsprobleem. De huid staat in relatie tot de darmen en longen. Er zijn twee grote ademhalingsorganen, die het zuurstofgehalte bepalen. Wanneer één van deze (huid en longen) niet in evenwicht zijn, wordt één van beide de dupe, of zelfs gelijktijdig. Dit zien we vaak bij dauwworm, dat later kan overgaan in astma. Wie zit er op mijn huid? Wat wil de huidzieke doorbreken? Welke verborgen hitte manifesteert zich in de huidzieke persoon? Zijn het de ingehouden hormonale prikkels of een misschien niet uitgesproken hartstocht, een ingehouden agressie of een laaiend enthousiasme, dat vuur en vlam doet ontstaan?

 

Van jeuk weten wij ook: ‘mijn vingers jeuken!’ De Latijnse benaming prurigo (jeuk) staat voor het werkwoord jeuken (prurire). Eigenlijk is jeuk een onbewuste prikkel en een onbewust innerlijk vuur (hoewel dat ook kan veroorzaakt door externe aangelegenheden). Het is een gloed die naar buiten toe wordt gedreven. Krabben helpt mee om iets open te maken. Een goed gesprek is hier zeker op zijn plaats. Voor de arts/genezer is het uitermate boeiend om te kijken op welke delen van het lichaam de uitslagen zich bevinden. Uitslag kan men zien als een soort rapport. De eczeemzieke rapporteert de omgeving van zijn gemoedstoestand. Hij wil is zijn grenzen verleggen of doorbreken. Uitslag is een verdrongen iets van vroeger dat vroeg of laat naar de oppervlakte wil. Ook kinderen lijden hieraan zeer vaak. De huid isoleert maar ten dele. Door de uitslag doorbreekt zij haar pantser. De innerlijke structuur zal ongetwijfeld iets kunnen onthullen. De zielshuid doet een poging zich van giffen ontdoen. Dit gebeurt dan, wanneer de lever en gal het ontgiften niet aan kunnen en wanneer de (bij)nieren en de darmen niet in optimale staat zijn om alles voldoende af te voeren.

 

Mensen met een gevoelige huid kunnen gauw gekwetst zijn. De heilige waarheid vindt altijd haar graf in de huid en de buik! Meestal komt de eczeempatiënt er heelhuids van af! Hij ervaart zijn omgeving in een later stadium en heeft nog veel in te halen. Het is de ziel, die als het ware diep onder de huid verborgen ligt en probeert om ver buiten haar grenzen de huid te doordringen. De arts/therapeut mag in geen geval eczeem dan ook onderdrukken. De huid is immers een gevoelsorgaan en heeft de taak haar eigen grenzen te stellen, dus paal en perk stellen. Worden de grenzen echter verlegd, dan komt het zielengift naar buiten en stelt zij betere grenzen. Over de huid bestaan diverse spreekwoorden zoals: ‘de huid vol gescholden worden’ – ‘op de huid gezeten worden’ – ‘bang zijn voor zijn huid’ – ‘zijn huid verkopen’, enzovoort.

 

Therapie

Wanneer één van de stofwisselingsorganen niet meer goed functioneert, dan heeft de eczeempatiënt een probleem. De organen moeten meer werk verzetten en raken overbelast, dat geeft dus stress. Men dient zeker gezond te eten, het liefst biologisch en geen industrieel voedsel met chemische kleur- geur- en smaakstoffen. Dan werkt men allergie in de hand. Verandering in de bloedkwaliteit en in het geestelijk gestel kan ook ‘verzuring’ geven. Vanuit de natuurlijke geneeskunde dient elke eczeembelaste zich te onthouden van het volgende:

 

Specerijen, pikante sauzen, sterk gekruid voedsel, vet vlees (varkensvlees), vette vis [wel zalm, maar geen paling]. Geen alcohol, koffie en vooral geen suiker. Als men zich aan een natuurlijke voeding houdt, zal de ziel, het lichaam en de geest weer vanzelf rein worden. Alleen moet een gezonde geest dit wel willen en kunnen. Eet veel gestoofde of zacht gesmoorde biologische groente, fruit, beperk de koolhydraten, wees ook matig met diverse eiwitten (vis), gebruik weinig boter [wel biologische boter zoals vegana en olijfolie] maar geen verharde vetten. Wat vooral belangrijk is: laat de armen ondersteunen. Via een regulier laboratorium kunnen wij in overleg met u de darmfunctie (feces) van uzelf of het kind laten onderzoeken. [Dit kan heel veel uitsluitsel geven over de samenstelling van de darmbacteriën] - Dit dient u echter wel zelf te betalen! Naar aanleiding daarvan wordt in ieder geval ook gekeken, wat aan natuurlijke medicijnen nodig hiervoor is om de darmflora optimaal weer te herstellen. Verder kan Kneipse therapie heel erg ondersteunend meewerken.

 

Het is begrijpelijk, dat bij koud weer het bloed wat dikker wordt en daardoor ook minder circulatie. De huid heeft nu eenmaal uiterst kleine poriën die geopend en dan weer gesloten worden om de golf van bepaalde indrukken op te nemen en ze dan weer uit te stoten. De voeding dient in zulke gevallen aangepast te worden. Een droge huid mag nooit ingewreven worden met vette olie. Dit sluit de poriën. Neem eveneens niet te hete douches en baden. Er kunnen nog veel meer factoren aanwezig zijn, die belastend op het organisme inwerken. Op het consult worden individuele medicijnen voorgeschreven en waardevolle tips worden gegeven, die met deze kwaal samenhangen.

                       zie ook eczeemdieet