Indicatiegebieden & diagnostiek bij lichttherapie

Na een licht- en kleurenbestraling kan de huid een beeld te zien geven, die bepaalde diagnostische conclusies toelaat en wat iets zegt over de toestand van de dieper gelegen organen. Degenen die door het licht lichtelijk de huid verbranden (wat gewoonlijk niet mag voorkomen) veelal rond de borst ter hoogte van de thymusklier, blijken dikwijls allergisch te zijn (hooikoorts). Zon ziektebeeld kan fotografisch vastgelegd worden. Uit de verandering van het huidbeeld gedurende de verschillende bestralingen kan de therapeut een tendens in het genezingsproces aflezen en kunnen echte verbeteringen en problemen beter herkend worden. De arts/genezer bepaalt het aantal bestralingen, die hij tijdens de loop van de kuur aanpast.

 

Tekstvak: De meest voorkomende ziekteverschijnselen reageren met lichttherapie bijzonder gunstig op het ziekteverloop. Lichttherapie bevordert het groeiproces, stimuleert de bloedvorming, maakt verstoppingen in lever, gal en lymfe ongedaan, het voorkomt kwaadaardige ziekteneigingen en elke vorm van reuma, spit en ischias; vervolgens is ze toepasbaar bij rugklachten en heupartrose, bloedsomloopstoornissen, en een gebrekkige nierwerking; ze draineert het lymfsysteem, eczeem, acne, huisallergie en psoriasis; ze geneest voorhoofdsholteontsteking, uitputtingstoestanden, ze verbetert de constitutie- en conditie, bronchitis en astma en suikerziekte, ze verzacht pijnen (ook tumoren, want kanker is een oude ziekte!); ze heeft een gunstige inwerking op prostaataandoening en multiple sclerose en verlammingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storingsvelden, speciaal in het hoofd, kan men zeer goed behandelen met lichtkleurentherapie. Bij elke ziekte speelt een vegetatieve ontregeling een rol. Het weke bindweefsel is n van de voornaamste regelingsorganen. Dit leidt en vormt elk doorgangsgebied tussen de zenuwuiteinden, haarvaten en cellen. De koolhydraatstofwisseling wordt bij mens en dier benvloed door wisselwerking van licht en schaduw. Licht heeft op de ogen een gunstige invloed. Infectiegevoelige kinderen zijn meestal lymfatisch en hun lymfatische afweermechanisme staat in verbinding met de thymusklier, die niet productief genoeg is om ernstige en epidemische optredende infecties het hoofd te bieden. Dit afweermechanisme is zeer complex. In dergelijke omstandigheden wordt een behandeling met warme lichttherapie geadviseerd. Waar kinderen tevoren de ene infectie na de andere opdeden en geen eetlust hadden en onpasselijk waren, zijn de intervaltijden van de infecties groter geworden en de kinderen levenslustiger. Na bestralingssessies van twaalf behandelingen treedt er in de meeste gevallen stabilisatie op. De lymfocyten (in het kader van het laboratoriumonderzoek) blijven binnen de normale grenzen en het kind blijft infectievrij, ook wanneer het in contact komt met zieke mensen. Uitwendig voelbare lymfknobbels worden weer normaal. De therapie met Eichotherm is een zeer belangrijk onderdeel en wordt intensief soms twee tot drie keer per week toegepast bij specifieke klachten zoals bij kanker.

<terug naar overzicht

             www.natuurarts.info