Zelfhelende krachten door scenar

Een computerbestuurde chip in het apparaatje wekt impulsen op, die in hun vorm bijna gelijk zijn aan de lichaamseigen impulsen van het zenuwstelsel. De therapeut herkent daarin de antwoorden van het lichaam. De scenargeneeskunde is feitelijk een combinatie van een hoog technisch systeem, dat gebaseerd is op biologische processen en signalen in het lichaam, welke met alle energiebanen corresponderen.

De neurofysiologische en natuurgeneeskundige methodieken vormen een bestanddeel van de algoritmetherapie, die de zelfhelende krachten in de mens bevordert. Slechts de energetische werkzame impulsen worden via het lichaam afgegeven. Deze zijn samengesteld uit een voorimpuls en een hoofdimpuls. De voorimpuls kan door therapeuten via de display ingesteld worden als een belangrijke parameter die overigens vele instellingen en combinaties kent.

De ingebouwde elektrode meet zowel de huidweerstand als de reactieverandering van prikkels. De signalen van de biofeedback worden als een schakelplan logistiek aan elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Na de eerste voorimpuls komt het tot een direct initiale reactie en reactieketting. De signalen van de biofeedback worden telkens met de voorafgaande en alle eerdere lichaamsreacties vergeleken. De behandeling heeft op de gewenste plek een nieuw evenwicht in het lichaam bereikt en het helingsproces geactiveerd.

                                                                                                                                                                     <terug naar menu

             www.natuurarts.info