SCHEMATISCHE WEERGAVE & RELATIE WERVELS EN ORGANEN

 

ANATOMIE, SYMPTOMATIEK & SAMENHANG

 

 

 

 

 

           

   

 

  thoraxale wervels - borstwervels

  cervicale wervels - nekwervels

 

  lumbale wervels - lage rugwervels

  correctie van de aanhechtingsspieren

 

 

  

 

Bewegingssysteem