Onderwerp ‘ziekte als keerpunt & leidraad van je leven’

            door Holkje Huige

 

Ziekte kan een ontwaken en een afdalen zijn tot de diepte van de ziel. Oftewel een innerlijke bewustwording. Door ziekte beland je in een gebied waarvan je geen landkaart hebt. Het is een fenomeen met eigen wetten en geboden. Achter elk ziektesymptoom gaat een verhaal schuil, dat nog niet is verteld. Alleen degene die ziek is, kan dit achterhalen. In onze maatschappij wordt ziekte losgesneden van het feitelijke kernverhaal, mechanisch benaderd en ook als zinloos afgedaan.

Dit, terwijl een kwaal een teken is van de ziel, dat zij iets mist. Je hebt pas kans op genezing als je in je ziel onderzoekt, waaraan deze behoefte heeft. Door ziek te zijn, krijg je de kans om stil te staan bij de behoefte van de ziel aan authentieke expressie, intimiteit, alleen zijn en creativiteit. Groei en leertaken worden in symptoombeelden geuit. Deze onthullen je schaduwkanten. Ziekte is net als de dood, iets, dat bij het leven hoort en niet kan worden vermeden. Genezing of herstel is niet zozeer een terugkeren naar gezondheid zoals je die vroeger ervoer, maar een doorbraak die leidt tot nieuwe inzichten. En daarmee tot een nieuwe leef- en handelwijze. Bekijk ziekte als een hulpmiddel, een zogenaamde ’leidraad’, die wijst in welke koers je innerlijke groei dient te gaan.

 

In een aantal therapiesessies kunnen we werken aan de volgende thema’s:

  omgaan met ziekte en angst;

het leren kennen van de boodschap van ziekte;

contact maken met het symptoom of de ziekte en wat deze aan je vraagt!

het verkennen van je dis-ease, of waar zit je niet helemaal lekker in je leven?

het onderzoeken van je angst om te veranderen;

het beleven van de mythe van Inanna, die de genezing beschrijft;

ziekte als bondgenoot gaan ervaren;

stress en ontspanning;

de symboliek van het symptoom interpreteren, dit kun je alleen vanuit jezelf doen!

assertiviteit en agressie;

wat schenkt je kracht en voedt je lichaam?

het bewust worden van je overtuigingen en gedragspatronen;

verandering van je koers;

ontwikkeling van je passie.

 

Boeken

Duff: Alchemie van ziek zijn;

Dahlke: Ziekte als symbool en andere boeken van hem;

Moore: Zorg voor de ziel;

Myss: Genezen hoe niet en hoe wel.

 

Werkwijze

Voorbeelden van een aantal psychosynthese technieken zijn:

visualisatie;

meditatie;

ontspanning;

subpersonenwerk;

expressie door middel van tekenen, schrijven, schilderen of bewegen;

het delen van gevoelens.

 

Voor wie?

Voor iedereen die openstaat voor hetgeen ziekte en symptomen hebben te vertellen.